Bygsort: Tilbage til forsiden

2-raddet vårbyg, (Hordeum vulgare spp distichon)

Sortsnavn: Abed Archer

Forædler: Abed Forsøgsstation

Forældresorter/pedigree: Selektion i Irsk Archer, der er en landsort. I Nordisk Genbank står der ganske vist, at det er en krydsning mellem Denso og Weihenstephan II, men det tror jeg ikke på. Ifølge Axel Pedersen (1942) er det en selektion i Spratt Archer (se nedenfor). Det er nok det mest sandsynlige.

Alder: 1927

Beskrivelse: Høj ret sen sort med oprette aks. Blev fremhævet som den bedste maltbygsort. Således skriver forstanderen på Den Skandinaviske Bryggeriskole Viggo Berglund i 1943 'Den bedste Sort er i øjeblikket Abed Archer, som jo også giver et fordelagtigt Foldudbytte for Landbruget i gode Aar. Abed Binder er ogsaa et godt maltbyg, medens Maja og Kenia, der foretrækkes af Landbruget paa grund af deres høje Udbytte og Straastivhed, maa komme i sidste Række som Maltbyg. De er i Regelen mere tykskallede end Binder og mindre enzymdannende under maltningen. Til mørke Malttyper egner de sig mindre godt.' (Vore Kornsorters Behandling i Bryggeriet og i Sprit- og Gærindustrien. I Korn. Bind II. Side 198-229. Alfred Jørgensens Forlag 1943)

Erfaringen fra moderne dyrkning til økologisk landbrug er at sorten er høj og flot i marken med en god stråstyrke og god maltkvalitet, med er udbytte, der er lavere end eksempelvis Maja, Imperial og moderne sorter, men dog højere end de 6-raddede sorter.


Anskaffelse: Findes i Nordisk Genbank og dyrkes på Mørdrupgård

Irsk Archer: Irsk landsort, hvorfra der er selekteret adskillige gode maltbygsorter. Findes i John Innes Center.

Plumage Archer: Krydsning mellem Irsk Archer og den engelske landsort Plumage fra ca 1925. Udgjorde sammen med Spratt Archer omkring 80% af vårbygarealet i England i 1930'erne. (Kilde: The British Malting Industry Since 1830 af Christine Clark). Indgår som forældre til den kendte Maris Otter. Findes i John Innes Center.

Spratt Archer. Krydsning mellem Irsk Archer og den engelske landsort Spratt. Udgjorde sammen med Spratt Archer omkring 80% af vårbygarealet i England i 1930'erne. Findes i John Innes Center.


Beskrevet i forsøg:

Vårbyg, Mørdrupgård 2010

Vårbyg, Gl.Estrup 2009Fra litteraturlisten:

Landbrugets Planteavl 1938, 4. Udgave, revideret af C.P.Lauridsen

" Abed Archer-Byg giver baade ved normal og ved stærk Gødskning noget højere Kærneudbytte end Irsk Archer, af hvilken Sort den er udvalgt, og har lidt stivere Straa end denne. Rumvægten og Kærnestørrelsen er middel..... Irsk Archer-Byg er omtrent middelstift og giver lavt Kærneudbytte, men højt Halmudbytte. Rumvægt og Kærnevægt er lav."


Korn 1942 sorter + malt.Retur til oversigten over Kulturplanter.dk