Bygsort:

2-raddet vårbyg, (Hordeum vulgare spp distichon)

Sortsnavn: Anat

Forædler: Skotland

Forældresorter/pedigree: ?

Alder: før 1891

Beskrivelse:


Anskaffelse:

Litteratur:


Byggets Dyrkning af Chr. Christensen. I: Vort Landbrug – Ugeblad for den danske Bonde 1891. side 205

"Imperialbyg dyrkes noget hist og her. Det egner sig serlig godt til Dyrkning i meget frugtbare Lavninger, da det busker sig sparsomt og følgelig ikke let gaar i Leje.

A n a t b y g, der stammer fra Skotland, dyrkes ogsaa hist og her og har nærmest Egenskaber tilfælles med Lerchenborgbygget. De to sidste Sorter giver ogsaa en god Maltvare.


Retur til oversigten over bygsorter

Retur til oversigten over Kulturplanter.dk