Bygsort:

2-raddet vårbyg, (Hordeum vulgare spp distichon)

Sortsnavn: Abed nr. 8

Forædler: Abed

Forældresorter/pedigree:

Alder: før 1938

Beskrivelse:


Anskaffelse:

Beskrevet i forsøg:Litteratur:


Landbrugets Planteavl 1938, 4. Udgave, revideret af C.P.Lauridsen

" Abed Nr. 8 er halvsildig. I Kærneudbytte omtrænt somOpal Byg, men Straaet er lidt længere og Halmudbyttet noget større. Straastivheden omtrent som Binder-Byg. Rumvægten er middelhøj og Kærnerne middelstore."
Retur til oversigten over bygsorter

Retur til oversigten over Kulturplanter.dk