Institut for Anvendt Økologi

Institut for Anvendt Økologi er en institution ”uden mure”, som koordinerer en række udviklingsinitiativer, som gennemføres hos økologiske iværksættere, herunder projekter, som gennemføres af Agrologica, Mørdrupgård, Aurion og Falslevgård.


Til at hjælpe og styre instituttet er der dannet Støtteforeningen for Institut for Anvendt Økologi, hvis formål er at fremme faglig udvikling i økologisk produktion gennem aktiviteter i Instituttet.


Institut for Anvendt Økologi ligger indtil videre underdrejet, fordi NaturErhvervsstyrelsen endnu ikke er færdige med at behandle udbetalingsanmodningen for projektet Økologisk Fuldkorn, som vi gennemførte i 2012. Instituttet har flere gange klaget over behandlingen til både Ombudsmanden og til Fødevareministeriets Klagecenter, og har hver gang fået medhold i vore klager. Alligevel bliver NaturErhvervsstyrelsen ved med at finde på nye måder at trække sagen i langdrag. Senest har vi klaget til Fødevareministeriets Klagecenter i november 2014, men før de kan påbegynde sagsbehandlingen af klagen, skal NaturErhvervsstyrelsen sende klagen videre til dem, og det er i marts 2016 endnu ikke sket.


Inden NaturErhvervsstyrelsen begynde at forfølge Institut for Anvendt Økologi og smadre vort økonomiske grundlag, nåede vi at gennemføre to projekter:


Økologisk Fuldkorn
Finansiering: Fonden for Økologisk Landbrug
og Erhvervsudviklingsordning under Landistriksprogrammet
Projektperiode: 2012


Skandinavisk Kornseminar (Oplysningskampagne om kornkvalitet i økologisk landbrug
Finansiering:
Økologifremmeordningen
Projektperiode: 2012


Institut for Anvendt Økologi har i 2013 investeret i flere kornbehandlingsmaskiner med støtte fra Godfred Hartmanns Familie og Forskningsfond og 15. Juni Fonden


Kontakt til Institut for Anvendt Økologi og Støtteforeningen kan ske til Anders Borgen